BmoreChix: Looking forward to #OsOpeningDay pregame with @BMOREAroundTown @NoblesFedHill @ginaxxrose @BmoreChix !

More...